• Home|
  • Sizwe: die Bestuurshoof (Afrikaans)

Sizwe: die Bestuurshoof (Afrikaans)

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348535
  • Isbn (E-book)
  • pages 42
  • Price 129
  • Published 2017-06-26

For large quantity orders, simply email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Elkeen van ons het ’n plek om vol te staan in die wêreld. Wanneer dit lyk of alles verlore is vir Sizwe, bewys hy dat vasberadenheid, selfdissipline en harde werk noodsaaklike bestanddele vir sukses is. Vir ons kinders om hierdie eienskappe te ontwikkel, moet ons vir hulle bewonderenswaardige voorbeelde stel.
Geniet hierdie klassieke volksverhaal, wat Diamond Adebowale uit ’n vars perspektief oorvertel, om kinders te inspireer en hulle te help om die suksesvolle lewe te verwesenlik waarna hulle streef.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R129 + R42.00 shipping cost into our bank account details: FIRST NATIONAL BANK A/C No: 6 2 2 5 6 5 1 2 6 9 3 A/C TYPE: BUSINESS CHEQUE BRANCH CODE: 2 5 2 6 4 5 BRANCH NAME: MENLYN PARK A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0740442802 Or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your copy within 5 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale is a twenty-two year old Linguistics and Communication graduate who qualified from Osun State University in 2014.