• Home|
  • Die Morele Kompas

Die Morele Kompas

Diamond Adebowale


  • Isbn(Print) 9781928348177
  • Isbn (E-book)
  • pages 128
  • Price 169
  • Published 2020-06-15

For large quantity orders, email us at sales@veritypublishers.co.za with your required quantity order. We will promptly forward you an invoice with our special discount offer.

About the book

Om jonger geslagte uitstekende morele eienskappe te ontwikkel, is ouer geslagte verplig om aan hulle bewonderenswaardige voorbeelde te bied.

Daar word gereeld gesê dat morele ordentlikheid 'n deug is wat nie met enige ander ding in die lewe vervang kan word nie. Hierdie boek beklemtoon die deugde van etiese gedrag - geduld, integriteit, wilskrag, selfdissipline en beskeidenheid - wat leer tot sukses verbind, om alle kategorieë van leerders te help om die wese van goeie karakter te begryp en hulle te inspireer om hierdie uitstekende gedrag in hul dade toe te pas, om die suksesvolle lewe te bekom wat hulle soek.


Don't Have a Credit or Debit Card? Use Bank Transfer

Simply make a direct deposit or EFT for the sum of R169 + R115.00 courier shipping cost into our bank account details: MERCANTILE BANK A/C No: 1050778324 A/C TYPE: CURRENT ACCOUNT BRANCH CODE: 450105 BRANCH NAME: BUSINESS DIRECT A/C Name: VERITY PUBLISHERS SMS your payment reference and shipping address to 0730065339 or EMAIL your payment reference and shipping address to sales@veritypublishers.co.za to receive your order within 3 working days.


Diamond Adebowale

About the author

Diamond Adebowale holds a Bachelor’s degree in Linguistics and Communication from Osun State University. She also holds a Master’s degree in Communication from the University of Port Harcourt, Nigeria. She has had the opportunity of being a shaper of young minds, as a teacher. Diamond writes intriguing stories for children, filled with all sorts of gems and life lessons.